ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Ανακοίνωση Έναρξης Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών