ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Ανακοίνωση Προγράμματος Απόκτησης Ίδιων Μετοχών