ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Eξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2022