ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΕ – Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2022