ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Ανακοίνωση για αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου 2022