ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου και ενιαμήνου 2022