ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Ανακοίνωση ποσοστά συμμετοχών μετόχων