ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Γνωστοποίηση Διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή