Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ θα αποκτήσει το 100% της LION RENTAL A.E.