Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ υπέγραψε την Χάρτα Διαφορετικότητας