Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ απέκτησε το 100% της LION RENTAL A.E.