Μοτοδυναμική: Ψήφισμα για την απώλεια του Οδυσσέα Κυριακόπουλου